2011 m. sausio 10 d., pirmadienis

Sintezė

(Čia labiausiai užsirašymas sau, kad nedingtų tarp milijono eilinį kartą galvoje skraidžiojančių idėjų ir pastebėjimų.)
Johnas R. Searle'as loginėmis lygtimis iš esmės įrodo, kad visa socialinė tikrovė (kurią jis laiko būtina biologinės ir fizinės tikrovės tąsa, stropiai vengdamas bet kokių užuominų į transcendenciją) yra sudaroma ir palaikoma tam tikros formulės kalbos aktais (Status Function Declarations). Iš to taip pat seka (aš čia praleidžiu porą tarpinių argumentų, Searle'ui seka, ne man), kad žmonių civilizacija yra iš esmės kalbinės prigimties IR "for language-using human beings there can be no such thing as the state of nature".
George'as Steineris, kuris daug mažiau vengia transcendentinių terminų, kalbą laiko (transcendentine) sutartimi, bet iš esmės teigia tą patį: kalbos prasmingumas, jos galimybė reikšti yra sutartinis IR visiems susitarimams būtina kalba. Steineris taip pat nurodo, kad Naujausiųjų laikų istorijoje (tiksli data - XIX a. antra pusė, konkretus Mallarme eilėraštis, tingiu ieškot tiksliai) kalbos prasmingumo sutartis buvo (ir tebėra) sulaužyta: kažkodėl chebrytei susišvietė, kad jei kalba yra "tik" sutartinė, tai to susitarimo laikytis kažkaip nebūtina ar neprivaloma (čia supaprastintai ir ironizuojant).
Čia priėjo Theodore'as Dalrymple'as ir sako: akurat! Kai intelektualai sulaužo sutartį ir ima abejoti (kalba steigiamomis) institucijomis, nes jos esančios "tik" kalbinės ir "tik" sutartinės, padugnės (čia Dalrymple'as toks politiškai nekorektiškas, ne aš) iš tikrųjų praranda civilizaciją ir, pagal Searle'o apibrėžimą, virsta ne-žmonėmis (kalbą (sąlyginai, kaip matyti iš Dalrymple'o pavyzdžių) vartojančiomis būtybėmis, kurios gyvena be civilizacijos ir institucijų). Dalrymple'as smulkiai dokumentuoja padugnių gyvenimą ir įrodo, kad jis visais atžvilgiais blogesnis už civilizaciją. Taip įrodo, kad maža nepasirodytų.
Iš čia man reikia kažkaip grįžti prie šiuolaikinės lietuvių literatūros kanono ir jo sudarymo. Manau, kad anksčiau ar vėliau grįšiu, bet kol kas nežinau kaip.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą